Quy cách kích thước thép U

NỘI DUNG

thép UQuy cách kích thước thép U Steel Channel

Tiêu chuẩn thép U

Quy cách kích thước thép U theo tiêu chuẩn thông dụng: tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1654-1975, TCVN 7571-11: 2006; tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3192:2008; tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T 707-88, YB 164-63 (U nhẹ Light channel).

Bảng quy cách kích thước thép U

Bảng quy cách kích thước thép U, trọng lượng theo các tiêu chuẩn thông dụng. Kích thước thông dụng: U65mm ÷ U400mm.

Kích thước thép U Steel Channel

No.HBT1T2R1R2Kg/mStandard
175x40x5x7846.92TCVN 7571-11:2019
280455.57.5848.24TCVN 7571-11:2019
31005057.5849.36TCVN 7571-11:2019
4120556.38.584.512.55TCVN 7571-11:2019
512565688413.43TCVN 7571-11:2019
6140606.7994.515.06TCVN 7571-11:2019
7150x75x6.5x1010518.6JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
8150x75x9x12.5157.524JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
9180x75x7x10.5115.521.4JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
10200x80x7.5x1112624.6JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
11200x90x8x13.514730.3JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
12250x90x9x1314734.6JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
13250x90x11x14.5178.540.2JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
14300x90x9x1314738.1JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
15300x90x10x15.5199.543.8JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
16300x90x12x16199.548.6JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
17380x100x10.5x1618954.5JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
18380x100x13x16.518962JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
19380x100x13x20241267.3JIS G3192:2008/TCVN 7571-11:2019
2065x36x4.4x7.25.9TCVN 1654-1975
2180x40x4.5x7.47.05TCVN 1654-1975
22100x46x4.5x7.68.59TCVN 1654-1975
23120x52x4.8x7.810.4TCVN 1654-1975
24140x58x4.9x8.112.3TCVN 1654-1975
25160x64x5x8.414.2TCVN 1654-1975
2680x45x5.5x7.5848.23TCVN 7571-11:2006
27100x50x5.9x884.510.3TCVN 7571-11:2006
28120x55x6.3x8.584.512.5TCVN 7571-11:2006
29140x60x6.7x994.515TCVN 7571-11:2006
30160x65x7.2x1095.518.2TCVN 7571-11:2006
31180x70x7.7x10.5105.521.3TCVN 7571-11:2006
32200x75x8.2x11.512625.2TCVN 7571-11:2006
33220x80x8.7x12126.528.7TCVN 7571-11:2006
34250x85x9.2x1313.5733.9TCVN 7571-11:2006
35300x100x10x1515845.2TCVN 7571-11:2006
36350x100x10.5x1616851.8TCVN 7571-11:2006
37400x100x11x17178.558.9TCVN 7571-11:2006
3850x37x4.5x773.55.438GB 707-88
3963x40x4.8x7.55.53.86.634GB 707-88
4080x43x5x8848.045GB 707-88
41100x48x5.3x8.58.54.210.007GB 707-88
42126x53x5.5x994.512.318GB 707-88
43140x58x6x9.59.54.814.535GB 707-88
44140x60x8x9.59.54.816.733GB 707-88
45160x63x6.5x1010517.24GB 707-88
46160x65x8.5x1010519.752GB 707-88
47180x70x9x10.510.55.220.174GB 707-88
48200x73x7x11115.522.637GB 707-88
49200x75x9x11115.525.777GB 707-88
50220x77x7x11.511.55.824.999GB 707-88
51220x79x9x11.511.55.828.453GB 707-88
52250x78x7x1212627.41GB 707-88
53250x80x9x1212631.335GB 707-88
54250x82x11x1212635.26GB 707-88
55280x82x7.5x12.512.56.231.427GB 707-88
56280x84x9.5x12.512.56.235.823GB 707-88
57280x86x11.5x12.512.56.240.219GB 707-88
58320x88x8x1414738.083GB 707-88
59320x90x10x1414743.107GB 707-88
60320x92x12x1414748.131GB 707-88
61360x96x9x1616847.814GB 707-88
62360x98x11x1616853.466GB 707-88
63360x100x13x1616859.118GB 707-88
64400x100x10.5x1818958.928GB 707-88
65400x102x12.5x1818965.208GB 707-88
66400x104x14.5x1818971.488GB 707-88
6750x32x4.4x4.84YB 164-63 Light Channel
6865x36x4.4x5.9YB 164-63 Light Channel
6980x40x4.5x7.05YB 164-63 Light Channel
70100x46x4.5x8.59YB 164-63 Light Channel
71120x52x4.8x10.4YB 164-63 Light Channel
72140x58x4.9x12.3YB 164-63 Light Channel
73140x62x4.9x13.3YB 164-63 Light Channel
74160x64x5x14.2YB 164-63 Light Channel
75160x68x5x15.3YB 164-63 Light Channel
76180x70x5.1x16.3YB 164-63 Light Channel
77180x74x5.1x17.4YB 164-63 Light Channel
78200x76x5.2x18.4YB 164-63 Light Channel
79200x80x5.2x19.8YB 164-63 Light Channel
80220x82x5.4x21YB 164-63 Light Channel
81220x87x5.4x22.6YB 164-63 Light Channel
82240x90x5.6x24YB 164-63 Light Channel
83240x95x5.6x25.8YB 164-63 Light Channel
84270x95x6x27.7YB 164-63 Light Channel
85300x100x6.5x31.8YB 164-63 Light Channel
86330x105x7x36.5YB 164-63 Light Channel
87360x110x7.5x41.9YB 164-63 Light Channel
88400x115x8x48.3YB 164-63 Light Channel

Tài liệu tham khảo thép U

Yêu cầu báo giá

YÊU CẦU BÁO GIÁ

------------------------------------------
Email: vattuthep.vn@gmail.com; Hotline: 0332.158.999


VATTUTHEP

Related Posts

One thought on “Quy cách kích thước thép U

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *