Giá thép hình H I U V

Giá thép hình H I U V

Giá thép hình H I U V tại Hà nội mới nhất. Kích thước quy cách trọng lượng thép hình H I U V Quy cách kích thước trọng lượng thép V (Equal Angle and Unequal Angle) Kích thước thông dụng: cạnh x cạnh: 30mm x 30mm ÷ 250mm x 250mm, độ dày: 3mm ÷ 35mm. Quy cách kích thước thép V đều cạnh theo tiêu chuẩn thông dụng: tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1656-93, TCVN 7571-1: 2006; tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3192:2008; tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T 9787 Quy cách kích thước trọng lượng thép H I ( H I Beam) Kích thước thông dụng: H100mm...

Xem chi tiết