Việt Nam áp thuế chống bán phá giá thép cán nguội Trung quốc thời hạn 5 năm

NỘI DUNG

ÁP THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ THÉP CÁN NGUỘI

Bộ Công thương chính thức áp thuế chống bán phá giá thép cán nguội dạng cuộn, hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc với biên độ phá giá cáo buộc từ 4,43 – 25,22%. Quyết định có hiệu lực trong vòng 5 năm, tính từ ngày 21-12-2020.

thuế chống bán phá giá thép cán nguội trung quốcTóm tắt vụ việc thuế chống bán phá giá thép cán nguội

Đây là vụ việc có mã số AD08 Việt Nam điều tra chống bán phá giá.

Thời gian Sự kiện
03/09/2019 Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 2703/QĐ-BCT)
17/09/2019 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra chống bán phá giá với thép cán nguội (AD08)
22/12/2020 Ban hành quyết định áp thuế CBPG chính thức (Quyết định số 3390/QĐ-BCT)

Ngày 03 tháng 09 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2703/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép các-bon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 03 tháng 05 năm 2019
2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm thép không hợp kim hoặc hợp kim được cán phẳng ở dạng cuộn hoặc dạng tấm, có bề rộng dưới 1.600mm, độ dày từ 0,108mm đến 2,55mm, đã được ủ hoặc chưa được ủ, được phủ hoặc được tráng với chất vô cơ hoặc chưa được phủ hoặc tráng và chưa được gia công quá mức cán nguội có mã HS 7209.16.10, 7209.16.90, 7209.17.10, 7209.17.90, 7209.18.91, 7209.18.99, 7209.26.10, 7209.26.90, 7209.27.10, 7209.27.90, 7209.28.10, 7209.28.90, 7209.90.90, 7211.23.20, 7211.23.30, 7211.23.90, 7211.29.20, 7211.29.30, 7211.29.90, 7225.50.90
3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 04 năm 2018 đến ngày 31 tháng 03 năm 2019.
4. Nguyên đơn: Công ty TNHH Posco – Việt Nam, Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Thép tấm lá Phú Mỹ – VNSTEEL​
https://phapluatxnk.vn/ap-dung-thue-chong-ban-pha-gia-thep-can-nguoi-dang-cuon-tam-co-xuat-xu-tu-trung-quoc

Áp thuế chống bán phá giá thép cán nguội chính thức:
Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3390/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc).
Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp CBPG của đại diện ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương đã quyết định khởi xướng điều tra vụ việc vào ngày 03 tháng 9 năm 2019. Việc điều tra được thực hiện theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, Luật Quản lý ngoại thương và các quy định liên quan. Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và một số vấn đề cần làm rõ liên quan đến phạm vi sản phẩm, ngày 21 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2240/QĐ-BTC về việc gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp CBPG đối với thép cán nguội. Do không thể tiến hành điều tra tại chỗ các công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài, Bộ Công Thương đã gửi bản câu hỏi thẩm tra và tạo điều kiện cho các công ty sản xuất, xuất khẩu nước ngoài cung cấp thêm các thông tin, tài liệu để giải thích, làm rõ cho các nội dung đã cung cấp ở giai đoạn sơ bộ và nêu ý kiến, quan điểm đối với vụ việc.
Quy trình điều tra đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt buộc theo quy định của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, Luật Quản lý ngoại thương và các quy định liên quan để áp dụng biện pháp chống bán phá giá, cụ thể là kết quả điều tra cho thấy có tồn tại 3 yếu tố: (i) Hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài; (ii) Có sự đe dọa gây thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước, và (iii) Hành vi bán phá giá là nguyên nhân chính dẫn tới đe dọa gây thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước.
Kết quả điều tra, đánh giá cho thấy, trong thời kỳ điều tra, lượng nhập khẩu thép cán nguội bị điều tra lên tới 272.073 tấn, chiếm 65,5% tổng lượng nhập khẩu thép cán nguội vào Việt Nam. Số liệu nhập khẩu cho thấy có sự gia tăng tuyệt đối và tương đối đối với lượng nhập khẩu thép cán nguội bị điều tra so với lượng sản xuất tại Việt Nam. Sự gia tăng này là nguyên nhân chính gây tác động tiêu cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa tương tự của các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Ngành sản xuất trong nước đang bị đe dọa gây thiệt hại đáng kể, thể hiện ở hầu hết các chỉ số, đặc biệt là các chỉ số về lợi nhuận, tồn kho và thị phần. Bên cạnh đó, biên độ bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu được xác định là từ 4,43% đến 25,22%.
Trên cơ sở kết quả điều tra, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định áp dụng thuế CBPG chính thức đối với sản phẩm thép cán nguội từ Trung Quốc để ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước do tác động từ lượng lớn các sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu đang được bán phá giá vào Việt Nam sau khi cân nhắc hài hòa giữa quyền lợi của ngành sản xuất trong nước, lợi ích của các ngành công nghiệp hạ nguồn sử dụng sản phẩm thép cán nguội. Đối với một số sản phẩm thép cán nguội đặc biệt được đề nghị xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG, Bộ Công Thương sẽ có thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn trừ theo quy định tại Thông tư 37/2019/TT-BCT.
Theo quy định, biện pháp chống bán phá giá sẽ có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày Quyết định 3390/QĐ-BCT có hiệu lực. Hàng năm, các bên liên quan có thể nộp hồ sơ yêu cầu Bộ Công Thương tiến hành điều tra, rà soát lại về vấn đề phạm vi sản phẩm, mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho nhà xuất khẩu mới hoặc mức thuế hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài.
Như vậy, kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2020, các sản phẩm thép cán nguội có xuất xứ Trung quốc với các mã HS sau, chịu sự điều chỉnh của chính sách thuế CBPG này:

Các sản phẩm thép cán nguội có mã HS chịu sự tác động:

Một số sản phẩm thép không hợp kim hoặc hợp kim được cán phẳng ở dạng cuộn hoặc dạng tấm, có bề rộng dưới 1.600mm, độ dày từ 0,108mm đến 2,55mm, đã được ủ hoặc chưa được ủ, được phủ hoặc được tráng với chất vô cơ hoặc chưa được phủ hoặc tráng và chưa được gia công quá mức cán nguội có mã HS 7209.16.10, 7209.16.90, 7209.17.10, 7209.17.90, 7209.18.91, 7209.18.99, 7209.26.10, 7209.26.90, 7209.27.10, 7209.27.90, 7209.28.10, 7209.28.90, 7209.90.90, 7211.23.20, 7211.23.30, 7211.23.90, 7211.29.20, 7211.29.30, 7211.29.90, 7225.50.90

Mức thuế chống bán phá giá thép cán nguội:

Tùy thuộc vào nhà sản xuất và đơn vị xuất khẩu:

TT Tên nhà sản xuất Tên nhà xuất khẩu Mức thuế chống bán phá giá chính thức
1 BX Steel Posco Cold Rolled Sheet Co., Ltd. – Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd.
– Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited
25,22%
2 Bengang Steel Plates Co., Ltd.
3 Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Baosteel Singapore Pte. Ltd. 15,50%
4 Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.
5 Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.
6 Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.
7 Angang Steel Company Limited Angang Group Hong Kong Co., Limited 15,74%
8 Bazhou Jinshangyi Metal Products Co.,Ltd. 4,43%
9 Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd. – Qilu Steel Pte. Ltd.
– Eldon Development Ltd.
25,22%
10 SD Steel Rizhao Co., Ltd.
11 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. – Baotou Steel (Singapore) Pte. Ltd.
– Baotou Steel International Economic and Trading Co., Ltd.
– Baogang Zhan Bo International Trade Limited
15,64%
12 Inner Mongolia Baotou Steel Metal Manufacturing Co., Ltd.
13 Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. – Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited
– China Shougang International Trade & Engineering Corporation
19,74%
14 Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd. – Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd.
– Xinsha International Pte. Ltd.
25,22%
15 Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd. Baohua Steel International Pte Limited 20,79%
16 Các công ty khác của Trung Quốc 25,22%

Điều kiện áp dụng:

Để được áp dụng mức thuế CBPG như cột 4, phải thỏa mãn cùng lúc các điều kiện về Xuất xứ, Nhà sản xuất, và Nhà xuất khẩu (người Bán). Nếu không thỏa mãn áp dụng mức thuế CBPG cao nhất là 25,22%.

Tham khảo nguồn:

VATTUTHEP.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *