Trung Quốc bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu thép 146 sản phẩm từ 1 tháng 5 năm 2021

Ngày 28 tháng 4, Trung Quốc chính thức thông báo bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu thép đối với 146 mục sản phẩm có các mã HS trải dài từ 7205 đến 7307, ảnh hưởng hầu hết các sản phẩm thép xuất khẩu của Trung Quốc.

Động thái này sau khi trì hoãn thông báo áp dụng vào tháng 4, đã được chính phủ Trung quốc chính thức thông báo áp dụng kể từ 1 tháng 5 năm 2021. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thông báo đồng thời áp dụng chính sách kể từ ngày 1 tháng 5 năm, gang, thép thô, phế liệu, Ferrochrome áp dụng thuế nhập khẩu 0%, thuế xuất khẩu các sản phẩm thô nguyên liệu như Ferrosilic, Ferro crom, gang,.. sẽ tăng áp dụng các mức từ phù hợp từ 15% 20% 25% . Trong bối cảnh thị trường thép giá liên tục tăng cao ảnh hưởng nặng nề đến các nghành công nghiệp tiêu thụ thép và người tiêu dùng, chính sách này nhằm hạn chế xuất khẩu, tăng nhập khẩu, bình ổn thị trường, đồng thời phù hợp với định hướng sẽ hạn chế sản xuất thép trong dài hạn. Ước tính trong quý 1, China xuất khẩu 17.682 triệu tấn thép, tăng 23.8% year-on-year, và nhập khẩu 3.718 triệu tấn, tăng 17.0% year-on-year. Nền kinh tế ổn định và phục hồi trong đại dịch, sản xuất thép đạt mức cao kỷ lục đạt 329.4 triệu tấn trong quý 1 2021, tăng 22.5% year-on-year, cao hơn mức tăng GDP of 16.5. %, giá thép tăng liên tục từ sau Tết nguyên đán và hiện vẫn tiếp tục tăng. Với chính sách này, giá thép thị trường Việt Nam dự kiến tiếp tục tăng cao trong thời gian dài nữa do xu hướng giá và nguồn cung khan hiếm, ảnh hưởng lớn khách hàng tiêu dùng thép.

China bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu thép 146 mục sản phẩm thép 2021

Danh mục bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu thép China:

List of steel products for which export tax rebates have been cancelled
Serial number Commodity code product name
1 72052100 Alloy steel powder
2 72092500 Cold rolled non-coil material with thickness ≥3mm (not further processed except for cold rolling, width ≥600mm, not clad, plated or coated)
3 72092600 3mm>thickness>1mm cold-rolled non-coil material (not further processed except cold-rolled, width ≥600mm, not clad, plated, coated)
4 72092700 1mm≥Thickness≥0.5mm cold-rolled non-coiled material (not further processed, width≥600mm, not clad, plated, coated)
5 72092800 Cold-rolled non-coil material with a thickness of less than 0.5mm (not further processed except cold-rolled, width ≥600mm, not clad, plated, or coated)
6 72099000 Other cold-rolled iron or non-alloy steel wide flat-rolled products (except for cold-rolled, not further processed, width ≥600mm, not clad, plated, or coated)
7 72101100 Tin-plated (painted) non-alloy steel thick and wide flat rolled products (thickness ≥ 0.5mm, width ≥ 600mm)
8 72102000 Plated or lead-coated iron or non-alloy steel flat-rolled products (including lead-plated tin steel plates with a width of 600mm and above)
9 72104100 Galvanized corrugated iron or non-alloy steel wide plates (except electro-galvanized, width ≥600mm)
10 72105000 Wide plate of iron or non-alloy steel plated or coated with chromium oxide (width ≥600mm)
11 72106900 Other iron wide flat rolled steel plated or coated (including non-alloy steel, width ≥600mm)
12 72107010 Painted or plastic coated iron or non-alloy steel flat-rolled products with a thickness of less than 1.5 mm and a width of 600 mm and above
13 72107090 Other painted or plastic coated iron or non-alloy steel flat-rolled products with a width of 600 mm and above
14 72109000 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel with a width of 600 mm or more, coated or coated with other materials
15 72124000 Painted or plastic coated iron or non-alloy steel narrow plates (width <600mm)
16 72141000 Forged bars and rods of iron or non-alloy steel (not further processed except for hot working)
17 72172000 Iron or non-alloy steel wire, plated or coated with zinc
18 72173010 Iron or non-alloy steel wire, plated or coated with copper
19 72173090 Iron or non-alloy steel wire plated or coated with other base metals
20 72191100 Hot-rolled stainless steel coil with thickness >10mm (without further processing width ≥600mm except for hot rolling)
21 72191210 4.75mm≤thickness≤10mm and 600mm≤width≤1800mm hot-rolled stainless steel coil (except for hot-rolled without further processing width ≥600mm)
22 72191290 Other 4.75mm≤thickness≤10mm hot-rolled stainless steel coils (except for hot-rolled without further processing width ≥600mm)
23 72191319 3mm≤thickness<4.75mm other hot-rolled stainless steel coils without pickling (except for hot-rolling without further processing width ≥600mm)
24 72191329 3mm≤thickness<4.75mm, pickled other hot-rolled stainless steel coils (without further processing width ≥600mm except for hot-rolled)
25 72191419 Other hot-rolled stainless steel coils of thickness <3mm without pickling (except for hot-rolling without further processing width ≥600mm)
26 72191429 Other hot-rolled stainless steel coils with a thickness of <3mm and pickled (except for hot-rolled without further processing width ≥600mm)
27 72192100 Hot-rolled stainless steel flat plate with thickness >10mm (without further processing width ≥600mm except for hot rolling)
28 72192200 4.75mm≤thickness≤10mm hot-rolled stainless steel flat plate (except for hot-rolling without further processing width ≥600mm)
29 72192300 3mm≤thickness<4.75mm hot-rolled stainless steel flat plate (without further processing width ≥600mm except for hot-rolling)
30 72192410 1mm<thickness<3mm hot-rolled stainless steel flat plate (except for hot-rolling without further processing width ≥600mm)
31 72192420 0.5mm≤thickness≤1mm hot-rolled stainless steel flat plate (without further processing width ≥600mm except for hot-rolling)
32 72192430 Hot-rolled stainless steel flat plate with thickness <0.5mm (without further processing width ≥600mm except for hot-rolling)
33 72193100 Cold rolled stainless steel plate with thickness ≥4.75mm (without further processing except for cold rolling, width ≥600mm)
34 72193210 3mm≤thickness≤4.75mm and 600mm≤width≤1800mm cold-rolled stainless steel plates (without further processing except for cold rolling, width ≥600mm)
35 72193290 Other 3mm≤thickness≤4.75mm cold-rolled stainless steel plates (without further processing except for cold-rolling, width ≥600mm)
36 72193310 1mm<thickness<3mm, chromium-manganese stainless steel with a manganese content of 5.5% and above by weight (without further processing except for cold rolling, width ≥600mm)
37 72193390 Other 1mm<thickness<3mm cold-rolled stainless steel plates (without further processing except for cold-rolling, width ≥600mm)
38 72193400 0.5mm≤thickness≤1mm cold-rolled stainless steel plate (without further processing except for cold-rolling, width ≥600mm)
39 72193500 Cold rolled stainless steel plate with thickness <0.5mm (without further processing except cold rolling, width ≥600mm)
40 72199000 Other cold-rolled stainless steel plates (further processed after hot-rolled or cold-rolled, non-coiled, width ≥600mm)
41 72201100 Thickness of hot-rolled stainless steel strip ≥4.75mm (without further processing width <600mm except for hot-rolling)
42 72201200 Thickness of hot-rolled stainless steel strip <4.75mm (without further processing width <600mm except for hot-rolled)
43 72202020 Cold-rolled stainless steel strip with thickness ≤0.35mm (without further processing except for cold-rolling, width <600mm)
44 72202030 0.35mm<thickness<3mm cold-rolled stainless steel strip (without further processing except cold rolling, width<600mm)
45 72202040 Cold-rolled stainless steel strip with thickness ≥3mm (without further processing except for cold-rolling, width <600mm)
46 72209000 Other stainless steel strips (the width after further processing after hot rolling or cold rolling <600mm)
47 72210000 Stainless steel hot-rolled bars and rods (irregularly coiled stainless steel hot-rolled bars and rods)
48 72221100 Hot-worked stainless steel bars and rods of circular cross-section (without further processing except for hot-worked)
49 72221900 Hot-worked stainless steel bars and rods of other cross-sectional shapes (not further processed except for hot processing)
50 72222000 Cold-formed or cold-worked stainless steel bars and rods (stainless steel bars and rods that have not been further processed except for cold working)
51 72223000 Other stainless steel bars and rods (stainless steel bars and rods that have not been further processed except for hot or cold working)
52 72224000 Stainless steel angle, profile and profile
53 72230000 Stainless steel wire
54 72253000 Hot-rolled other alloy steel coils with width ≥600mm (without further processing except for hot-rolled)
55 72254010 Hot-rolled tool steel with width ≥600mm (without further processing except for hot-rolled)
56 72254099 Hot-rolled other alloy steels with width ≥600mm (no further processing except for hot-rolled)
57 72259910 High-speed steel flat-rolled products with width ≥600mm
58 72259990 Other alloy steel flat-rolled products with width ≥600mm
59 72262000 High-speed steel flat-rolled products with width <600mm
60 72269110 Width <600mm hot-rolled tool steel (without further processing except for hot-rolled)
61 72269199 Other alloy steel flat-rolled products that have not been further processed except for hot-rolled, with a width less than 600 mm
62 72269200 Cold-rolled other alloy steel plates with width <600mm (without further processing except for cold-rolled)
63 72269910 Other alloy steel narrow flat rolled products of electro-galvanized steel (width <600mm)
64 72269920 Other alloy steel narrow plates plated or coated with zinc by other methods (width <600mm)
65 72269990 Other alloy plates with width <600mm
66 72271000 Hot-rolled high-speed steel wire rod (irregularly coiled)
67 72272000 Hot rolled wire rod of silico-manganese steel (irregularly coiled)
68 72279090 Other alloy steel hot-rolled bars in irregular coils
69 72281000 Other high-speed steel bars and rods
70 72283090 Hot-worked bars and rods of other alloy steels (other than hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded without further processing)
71 72284000 Other alloy steel forged bars and rods (not further processed except for forging)
72 72285000 Cold-formed or cold-worked bars and rods of other alloy steels (no further processing other than cold-formed or cold-worked)
73 72286000 Other alloy steel bars and rods (after further processing after hot or cold processing)
74 72287010 Track shoe alloy steel
75 72287090 Other alloy steel angles, profiles and profiles
76 72288000 Other alloy steel hollow drill steel (including non-alloy steel)
77 72292000 Silicon manganese steel wire
78 72299010 High speed wire
79 72299090 Other alloy steel wire
80 73011000 Steel sheet pile (whether or not drilled, dazzled or assembled)
81 73012000 Welded steel angles, profiles and profiles
82 73023000 Switch rails, frogs, rail pull rods (and other switch sections)
83 73024000 Steel fish plate, rail pad
84 73029010 Steel sleepers
85 73029090 Other iron and steel materials for railroad track laying
86 73030010 Cast iron round section tube with inner diameter> 500mm
87 73030090 Other cast iron pipes and hollow profiles
88 73041110 Stainless steel pipes with 215.9mm ≤ outer diameter ≤ 406.4mm (seamless steel pipes for oil or natural gas)
89 73041120 Stainless steel pipes with 114.3mm<outer diameter<215.9mm (seamless steel pipelines for oil or natural gas)
90 73041130 Stainless steel pipes with outer diameter ≤114.3mm (oil or natural gas seamless steel pipes)
91 73041190 Other stainless steel pipes (seamless steel pipes for oil or natural gas)
92 73041910 Other pipeline pipes with an outer diameter of 215.9mm≤outer diameter≤406.4mm (except for oil or natural gas seamless steel pipes and pipes cast iron)
93 73041920 Other pipeline pipes with 114.3mm<outer diameter<215.9mm (except for oil or natural gas seamless steel pipelines and pipes cast iron)
94 73041930 Other pipes with an outer diameter of ≤114.3mm (except for oil or natural gas seamless steel pipes and pipes cast iron)
95 73041990 Other pipelines (except for oil or natural gas seamless steel pipelines and pipes cast iron)
96 73042210 Stainless steel drill pipe with outer diameter ≤168.3mm (for oil and natural gas drilling)
97 73042290 Other stainless steel drill pipes (for oil and gas drilling)
98 73042310 Other drill pipes with an outer diameter of ≤168.3mm (used for drilling oil and natural gas, except for cast iron)
99 73042390 Other drill pipes (except cast iron for drilling oil and natural gas)
100 73042400 Other stainless steel casings and pipes for drilling oil and natural gas
101 73043110 Cold rolled steel seamless boiler tubes (cold drawn or cold rolled iron or non-alloy steel, including internal threads)
102 73043120 Cold rolled iron seamless geological drill pipes and casings (cold drawn or cold rolled iron or non-alloy steel)
103 73043190 Other cold-rolled iron seamless circular cross-section pipes (cold drawn or cold-rolled iron or non-alloy steel)
104 73043910 Seamless boiler tubes made of iron, not cold drawn or cold rolled
105 73043920 Non-cold-rolled iron seamless geological drill pipes and casings (not cold-drawn or cold-rolled iron or non-alloy steel)
106 73043990 Other seamless pipes made of iron not cold-rolled (not cold-drawn or cold-rolled iron or non-alloy steel)
107 73044110 Cold rolled stainless steel seamless boiler tubes (cold drawn or cold rolled, including internal threads)
108 73044190 Other seamless pipes made of cold-rolled stainless steel (cold drawn or cold-rolled)
109 73044910 Non-cold rolled (drawn) stainless steel seamless boiler tube (including internal thread)
110 73044990 Other seamless pipes of non-cold-rolled stainless steel (except cold-drawn or cold-rolled)
111 73045110 Cold drawn or cold rolled seamless boiler tubes of other alloy steel
112 73045120 Cold rolled other alloy steel seamless geological drill pipes and casings (cold drawn or cold rolled)
113 73045190 Other seamless pipes made of cold drawn or cold rolled alloy steel
114 73045910 Non-cold drawn or cold-rolled other alloy steel seamless boiler tubes
115 73045920 Non-cold-rolled other alloy steel seamless geological drill pipes and casings (except cold-drawn or cold-rolled)
116 73045990 Non-cold rolled other alloy steel seamless circular cross section
117 73049000 Unlisted seamless steel pipes and hollow profiles (except cast iron)
118 73051100 Longitudinal submerged arc welding crude oil and natural gas steel pipe (thick steel pipe refers to the outer diameter exceeding 406.4mm)
119 73051200 Other longitudinally welded crude oil and natural gas steel pipes (thick steel pipe refers to an outer diameter exceeding 406.4mm)
120 73051900 Other crude oil and natural gas steel pipes (thick steel pipe refers to an outer diameter exceeding 406.4mm)
121 73052000 Other thick casing for oil and natural gas drilling (thick casing refers to an outer diameter exceeding 406.4mm)
122 73053100 Other thick steel pipes longitudinally welded (thick steel pipe refers to an outer diameter exceeding 406.4mm)
123 73053900 Other methods for welding other thick steel pipes (thick steel pipe refers to the outer diameter of more than 406.4mm)
124 73059000 Unlisted round section thick steel pipe (thick steel pipe refers to the outer diameter of more than 406.4mm)
125 73061100 Stainless steel welded oil and gas pipeline
126 73061900 Non-stainless steel welded oil and gas pipelines
127 73062100 Stainless steel welded pipes and pipes for drilling oil and natural gas
128 73062900 Other casings and pipes for drilling oil and gas
129 73063011 Other iron or non-alloy steel circular section welded pipes with outer diameter ≤ 10 mm, wall thickness ≤ 0.7 mm (fine welded pipes refer to outer diameters not exceeding 406.4 mm)
130 73063019 Other iron or non-alloy steel circular cross-section welded pipes with outer diameter ≤ 10 mm, wall thickness> 0.7 mm (fine welded pipes refer to outer diameters not exceeding 406.4 mm)
131 73063090 Other iron or non-alloy steel circular cross-section welded pipes, outer diameter> 10 mm (fine welded pipes refer to outer diameters not exceeding 406.4 mm)
132 73064000 Stainless steel other round cross-section fine welded pipe (fine welded pipe refers to the outer diameter not exceeding 406.4mm)
133 73065000 Round section thin welded pipes of other alloy steels (fine welded pipes refer to the outer diameter not exceeding 406.4mm)
134 73066100 Other welded pipes of rectangular or square section
135 73066900 Other welded pipes of non-circular cross-section
136 73069000 Other steel pipes and hollow profiles not listed
137 73071100 Non malleable cast iron pipe accessories
138 73071900 Malleable cast iron and cast steel pipe accessories
139 73072100 Stainless steel flange
140 73072200 Stainless steel threaded elbows, elbows, and sleeves
141 73072300 Stainless steel butt weldment
142 73072900 Stainless steel other pipe accessories
143 73079100 Unlisted steel flanges (except stainless steel)
144 73079200 Threaded elbows, elbows, and sleeves (except stainless steel) made of steel and iron
145 73079300 Steel butt weldments not listed (except stainless steel)
146 73079900 Other pipe accessories made of iron and steel (except stainless steel)
Tham khảo nguồn:
VATTUTHEP.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *