Trung Quốc bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu thép 146 sản phẩm từ 1 tháng 5 năm 2021

Ngày 28 tháng 4, Trung Quốc chính thức thông báo bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu thép đối với 146 mục sản phẩm có các mã HS trải dài từ 7205 đến 7307, ảnh hưởng hầu hết các sản phẩm thép xuất khẩu của Trung Quốc.

Động thái này sau khi trì hoãn thông báo áp dụng vào tháng 4, đã được chính phủ Trung quốc chính thức thông báo áp dụng kể từ 1 tháng 5 năm 2021. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thông báo đồng thời áp dụng chính sách kể từ ngày 1 tháng 5 năm, gang, thép thô, phế liệu, Ferrochrome áp dụng thuế nhập khẩu 0%, thuế xuất khẩu các sản phẩm thô nguyên liệu như Ferrosilic, Ferro crom, gang,.. sẽ tăng áp dụng các mức từ phù hợp từ 15% 20% 25% . Trong bối cảnh thị trường thép giá liên tục tăng cao ảnh hưởng nặng nề đến các nghành công nghiệp tiêu thụ thép và người tiêu dùng, chính sách này nhằm hạn chế xuất khẩu, tăng nhập khẩu, bình ổn thị trường, đồng thời phù hợp với định hướng sẽ hạn chế sản xuất thép trong dài hạn. Ước tính trong quý 1, China xuất khẩu 17.682 triệu tấn thép, tăng 23.8% year-on-year, và nhập khẩu 3.718 triệu tấn, tăng 17.0% year-on-year. Nền kinh tế ổn định và phục hồi trong đại dịch, sản xuất thép đạt mức cao kỷ lục đạt 329.4 triệu tấn trong quý 1 2021, tăng 22.5% year-on-year, cao hơn mức tăng GDP of 16.5. %, giá thép tăng liên tục từ sau Tết nguyên đán và hiện vẫn tiếp tục tăng. Với chính sách này, giá thép thị trường Việt Nam dự kiến tiếp tục tăng cao trong thời gian dài nữa do xu hướng giá và nguồn cung khan hiếm, ảnh hưởng lớn khách hàng tiêu dùng thép.

China bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu thép 146 mục sản phẩm thép 2021

Danh mục bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu thép China:

List of steel products for which export tax rebates have been cancelled
Serial numberCommodity codeproduct name
172052100Alloy steel powder
272092500Cold rolled non-coil material with thickness ≥3mm (not further processed except for cold rolling, width ≥600mm, not clad, plated or coated)
3720926003mm>thickness>1mm cold-rolled non-coil material (not further processed except cold-rolled, width ≥600mm, not clad, plated, coated)
4720927001mm≥Thickness≥0.5mm cold-rolled non-coiled material (not further processed, width≥600mm, not clad, plated, coated)
572092800Cold-rolled non-coil material with a thickness of less than 0.5mm (not further processed except cold-rolled, width ≥600mm, not clad, plated, or coated)
672099000Other cold-rolled iron or non-alloy steel wide flat-rolled products (except for cold-rolled, not further processed, width ≥600mm, not clad, plated, or coated)
772101100Tin-plated (painted) non-alloy steel thick and wide flat rolled products (thickness ≥ 0.5mm, width ≥ 600mm)
872102000Plated or lead-coated iron or non-alloy steel flat-rolled products (including lead-plated tin steel plates with a width of 600mm and above)
972104100Galvanized corrugated iron or non-alloy steel wide plates (except electro-galvanized, width ≥600mm)
1072105000Wide plate of iron or non-alloy steel plated or coated with chromium oxide (width ≥600mm)
1172106900Other iron wide flat rolled steel plated or coated (including non-alloy steel, width ≥600mm)
1272107010Painted or plastic coated iron or non-alloy steel flat-rolled products with a thickness of less than 1.5 mm and a width of 600 mm and above
1372107090Other painted or plastic coated iron or non-alloy steel flat-rolled products with a width of 600 mm and above
1472109000Flat-rolled products of iron or non-alloy steel with a width of 600 mm or more, coated or coated with other materials
1572124000Painted or plastic coated iron or non-alloy steel narrow plates (width <600mm)
1672141000Forged bars and rods of iron or non-alloy steel (not further processed except for hot working)
1772172000Iron or non-alloy steel wire, plated or coated with zinc
1872173010Iron or non-alloy steel wire, plated or coated with copper
1972173090Iron or non-alloy steel wire plated or coated with other base metals
2072191100Hot-rolled stainless steel coil with thickness >10mm (without further processing width ≥600mm except for hot rolling)
21721912104.75mm≤thickness≤10mm and 600mm≤width≤1800mm hot-rolled stainless steel coil (except for hot-rolled without further processing width ≥600mm)
2272191290Other 4.75mm≤thickness≤10mm hot-rolled stainless steel coils (except for hot-rolled without further processing width ≥600mm)
23721913193mm≤thickness<4.75mm other hot-rolled stainless steel coils without pickling (except for hot-rolling without further processing width ≥600mm)
24721913293mm≤thickness<4.75mm, pickled other hot-rolled stainless steel coils (without further processing width ≥600mm except for hot-rolled)
2572191419Other hot-rolled stainless steel coils of thickness <3mm without pickling (except for hot-rolling without further processing width ≥600mm)
2672191429Other hot-rolled stainless steel coils with a thickness of <3mm and pickled (except for hot-rolled without further processing width ≥600mm)
2772192100Hot-rolled stainless steel flat plate with thickness >10mm (without further processing width ≥600mm except for hot rolling)
28721922004.75mm≤thickness≤10mm hot-rolled stainless steel flat plate (except for hot-rolling without further processing width ≥600mm)
29721923003mm≤thickness<4.75mm hot-rolled stainless steel flat plate (without further processing width ≥600mm except for hot-rolling)
30721924101mm<thickness<3mm hot-rolled stainless steel flat plate (except for hot-rolling without further processing width ≥600mm)
31721924200.5mm≤thickness≤1mm hot-rolled stainless steel flat plate (without further processing width ≥600mm except for hot-rolling)
3272192430Hot-rolled stainless steel flat plate with thickness <0.5mm (without further processing width ≥600mm except for hot-rolling)
3372193100Cold rolled stainless steel plate with thickness ≥4.75mm (without further processing except for cold rolling, width ≥600mm)
34721932103mm≤thickness≤4.75mm and 600mm≤width≤1800mm cold-rolled stainless steel plates (without further processing except for cold rolling, width ≥600mm)
3572193290Other 3mm≤thickness≤4.75mm cold-rolled stainless steel plates (without further processing except for cold-rolling, width ≥600mm)
36721933101mm<thickness<3mm, chromium-manganese stainless steel with a manganese content of 5.5% and above by weight (without further processing except for cold rolling, width ≥600mm)
3772193390Other 1mm<thickness<3mm cold-rolled stainless steel plates (without further processing except for cold-rolling, width ≥600mm)
38721934000.5mm≤thickness≤1mm cold-rolled stainless steel plate (without further processing except for cold-rolling, width ≥600mm)
3972193500Cold rolled stainless steel plate with thickness <0.5mm (without further processing except cold rolling, width ≥600mm)
4072199000Other cold-rolled stainless steel plates (further processed after hot-rolled or cold-rolled, non-coiled, width ≥600mm)
4172201100Thickness of hot-rolled stainless steel strip ≥4.75mm (without further processing width <600mm except for hot-rolling)
4272201200Thickness of hot-rolled stainless steel strip <4.75mm (without further processing width <600mm except for hot-rolled)
4372202020Cold-rolled stainless steel strip with thickness ≤0.35mm (without further processing except for cold-rolling, width <600mm)
44722020300.35mm<thickness<3mm cold-rolled stainless steel strip (without further processing except cold rolling, width<600mm)
4572202040Cold-rolled stainless steel strip with thickness ≥3mm (without further processing except for cold-rolling, width <600mm)
4672209000Other stainless steel strips (the width after further processing after hot rolling or cold rolling <600mm)
4772210000Stainless steel hot-rolled bars and rods (irregularly coiled stainless steel hot-rolled bars and rods)
4872221100Hot-worked stainless steel bars and rods of circular cross-section (without further processing except for hot-worked)
4972221900Hot-worked stainless steel bars and rods of other cross-sectional shapes (not further processed except for hot processing)
5072222000Cold-formed or cold-worked stainless steel bars and rods (stainless steel bars and rods that have not been further processed except for cold working)
5172223000Other stainless steel bars and rods (stainless steel bars and rods that have not been further processed except for hot or cold working)
5272224000Stainless steel angle, profile and profile
5372230000Stainless steel wire
5472253000Hot-rolled other alloy steel coils with width ≥600mm (without further processing except for hot-rolled)
5572254010Hot-rolled tool steel with width ≥600mm (without further processing except for hot-rolled)
5672254099Hot-rolled other alloy steels with width ≥600mm (no further processing except for hot-rolled)
5772259910High-speed steel flat-rolled products with width ≥600mm
5872259990Other alloy steel flat-rolled products with width ≥600mm
5972262000High-speed steel flat-rolled products with width <600mm
6072269110Width <600mm hot-rolled tool steel (without further processing except for hot-rolled)
6172269199Other alloy steel flat-rolled products that have not been further processed except for hot-rolled, with a width less than 600 mm
6272269200Cold-rolled other alloy steel plates with width <600mm (without further processing except for cold-rolled)
6372269910Other alloy steel narrow flat rolled products of electro-galvanized steel (width <600mm)
6472269920Other alloy steel narrow plates plated or coated with zinc by other methods (width <600mm)
6572269990Other alloy plates with width <600mm
6672271000Hot-rolled high-speed steel wire rod (irregularly coiled)
6772272000Hot rolled wire rod of silico-manganese steel (irregularly coiled)
6872279090Other alloy steel hot-rolled bars in irregular coils
6972281000Other high-speed steel bars and rods
7072283090Hot-worked bars and rods of other alloy steels (other than hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded without further processing)
7172284000Other alloy steel forged bars and rods (not further processed except for forging)
7272285000Cold-formed or cold-worked bars and rods of other alloy steels (no further processing other than cold-formed or cold-worked)
7372286000Other alloy steel bars and rods (after further processing after hot or cold processing)
7472287010Track shoe alloy steel
7572287090Other alloy steel angles, profiles and profiles
7672288000Other alloy steel hollow drill steel (including non-alloy steel)
7772292000Silicon manganese steel wire
7872299010High speed wire
7972299090Other alloy steel wire
8073011000Steel sheet pile (whether or not drilled, dazzled or assembled)
8173012000Welded steel angles, profiles and profiles
8273023000Switch rails, frogs, rail pull rods (and other switch sections)
8373024000Steel fish plate, rail pad
8473029010Steel sleepers
8573029090Other iron and steel materials for railroad track laying
8673030010Cast iron round section tube with inner diameter> 500mm
8773030090Other cast iron pipes and hollow profiles
8873041110Stainless steel pipes with 215.9mm ≤ outer diameter ≤ 406.4mm (seamless steel pipes for oil or natural gas)
8973041120Stainless steel pipes with 114.3mm<outer diameter<215.9mm (seamless steel pipelines for oil or natural gas)
9073041130Stainless steel pipes with outer diameter ≤114.3mm (oil or natural gas seamless steel pipes)
9173041190Other stainless steel pipes (seamless steel pipes for oil or natural gas)
9273041910Other pipeline pipes with an outer diameter of 215.9mm≤outer diameter≤406.4mm (except for oil or natural gas seamless steel pipes and pipes cast iron)
9373041920Other pipeline pipes with 114.3mm<outer diameter<215.9mm (except for oil or natural gas seamless steel pipelines and pipes cast iron)
9473041930Other pipes with an outer diameter of ≤114.3mm (except for oil or natural gas seamless steel pipes and pipes cast iron)
9573041990Other pipelines (except for oil or natural gas seamless steel pipelines and pipes cast iron)
9673042210Stainless steel drill pipe with outer diameter ≤168.3mm (for oil and natural gas drilling)
9773042290Other stainless steel drill pipes (for oil and gas drilling)
9873042310Other drill pipes with an outer diameter of ≤168.3mm (used for drilling oil and natural gas, except for cast iron)
9973042390Other drill pipes (except cast iron for drilling oil and natural gas)
10073042400Other stainless steel casings and pipes for drilling oil and natural gas
10173043110Cold rolled steel seamless boiler tubes (cold drawn or cold rolled iron or non-alloy steel, including internal threads)
10273043120Cold rolled iron seamless geological drill pipes and casings (cold drawn or cold rolled iron or non-alloy steel)
10373043190Other cold-rolled iron seamless circular cross-section pipes (cold drawn or cold-rolled iron or non-alloy steel)
10473043910Seamless boiler tubes made of iron, not cold drawn or cold rolled
10573043920Non-cold-rolled iron seamless geological drill pipes and casings (not cold-drawn or cold-rolled iron or non-alloy steel)
10673043990Other seamless pipes made of iron not cold-rolled (not cold-drawn or cold-rolled iron or non-alloy steel)
10773044110Cold rolled stainless steel seamless boiler tubes (cold drawn or cold rolled, including internal threads)
10873044190Other seamless pipes made of cold-rolled stainless steel (cold drawn or cold-rolled)
10973044910Non-cold rolled (drawn) stainless steel seamless boiler tube (including internal thread)
11073044990Other seamless pipes of non-cold-rolled stainless steel (except cold-drawn or cold-rolled)
11173045110Cold drawn or cold rolled seamless boiler tubes of other alloy steel
11273045120Cold rolled other alloy steel seamless geological drill pipes and casings (cold drawn or cold rolled)
11373045190Other seamless pipes made of cold drawn or cold rolled alloy steel
11473045910Non-cold drawn or cold-rolled other alloy steel seamless boiler tubes
11573045920Non-cold-rolled other alloy steel seamless geological drill pipes and casings (except cold-drawn or cold-rolled)
11673045990Non-cold rolled other alloy steel seamless circular cross section
11773049000Unlisted seamless steel pipes and hollow profiles (except cast iron)
11873051100Longitudinal submerged arc welding crude oil and natural gas steel pipe (thick steel pipe refers to the outer diameter exceeding 406.4mm)
11973051200Other longitudinally welded crude oil and natural gas steel pipes (thick steel pipe refers to an outer diameter exceeding 406.4mm)
12073051900Other crude oil and natural gas steel pipes (thick steel pipe refers to an outer diameter exceeding 406.4mm)
12173052000Other thick casing for oil and natural gas drilling (thick casing refers to an outer diameter exceeding 406.4mm)
12273053100Other thick steel pipes longitudinally welded (thick steel pipe refers to an outer diameter exceeding 406.4mm)
12373053900Other methods for welding other thick steel pipes (thick steel pipe refers to the outer diameter of more than 406.4mm)
12473059000Unlisted round section thick steel pipe (thick steel pipe refers to the outer diameter of more than 406.4mm)
12573061100Stainless steel welded oil and gas pipeline
12673061900Non-stainless steel welded oil and gas pipelines
12773062100Stainless steel welded pipes and pipes for drilling oil and natural gas
12873062900Other casings and pipes for drilling oil and gas
12973063011Other iron or non-alloy steel circular section welded pipes with outer diameter ≤ 10 mm, wall thickness ≤ 0.7 mm (fine welded pipes refer to outer diameters not exceeding 406.4 mm)
13073063019Other iron or non-alloy steel circular cross-section welded pipes with outer diameter ≤ 10 mm, wall thickness> 0.7 mm (fine welded pipes refer to outer diameters not exceeding 406.4 mm)
13173063090Other iron or non-alloy steel circular cross-section welded pipes, outer diameter> 10 mm (fine welded pipes refer to outer diameters not exceeding 406.4 mm)
13273064000Stainless steel other round cross-section fine welded pipe (fine welded pipe refers to the outer diameter not exceeding 406.4mm)
13373065000Round section thin welded pipes of other alloy steels (fine welded pipes refer to the outer diameter not exceeding 406.4mm)
13473066100Other welded pipes of rectangular or square section
13573066900Other welded pipes of non-circular cross-section
13673069000Other steel pipes and hollow profiles not listed
13773071100Non malleable cast iron pipe accessories
13873071900Malleable cast iron and cast steel pipe accessories
13973072100Stainless steel flange
14073072200Stainless steel threaded elbows, elbows, and sleeves
14173072300Stainless steel butt weldment
14273072900Stainless steel other pipe accessories
14373079100Unlisted steel flanges (except stainless steel)
14473079200Threaded elbows, elbows, and sleeves (except stainless steel) made of steel and iron
14573079300Steel butt weldments not listed (except stainless steel)
14673079900Other pipe accessories made of iron and steel (except stainless steel)
Tham khảo nguồn:
VATTUTHEP.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.